Produkty i usługi firmy


Tworzenie i wdrażanie aplikacji dla administracji publicznej:

Projektowanie i budowa sieci komputerowych:

Tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych:

Integracja systemów i aplikacji (ERP,CRM,CAD,client-WEB):

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji:

Outsourcing IT:

Usługi serwisowe:

Doradztwo:

Szkolenia:


Outsourcing

Realizujemy usługi w zakresie: