Pakiet programów dla Administracji Samorządowej.

Nazwa Programu Opis Programu Rodzaj Wersji
e-Content Plus Zarządzanie treścią. eSOS + eR@Z Intranet
e-R@Z Pełna obsługa procesu tworzenia i publikowania prawa miejscowego Intranet
e-SoS Pełna obsługa obiegu spraw i korespondecji Intranet
ROS rejestr opłat skarbowych i weksli 1 stanowiskowa, sieciowa
Budżet Pro 2002 Konstruowanie i analiza planu budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
SIK System Informowania Kierownictwa dla 1 prog., sieciowa
MANAGER Zintegrowany pakiet wspomagania prac biurowych 1 stanowiskowa, sieciowa
RP Rejestr Pojazdów - podatek od środków transportu 1 stanowiskowa, sieciowa
PSY Podatek od posiadania psów. 1 stanowiskowa, sieciowe
EPG Ewidencja Podmiotów Gospodarczych 1 stanowiskowa, sieciowa
DON Dziennik Obrotów Nieprzypisanych 1 stanowiskowa, sieciowa
SRT Rejestr Środków Trwałych 1 stanowiskowa, sieciowa
RW Rejestr Wyposażenia 1 stanowiskowa, sieciowa
ADIA Opłaty Adiacenckie 1 stanowiskowa, sieciowa
ROSI System Rozlicznia Społecznych Środków Pieniężnych przy Budowie Inwestycji (telefonizacja, gazyfikacja, budowa wodociągów) 1 stanowiskowa, sieciowa
KA Koncesja Alkoholowa 1 stanowiskowa, sieciowa
RM Raport Manager - wspomaganie prac korenspondencyjnych Ewidencji Ludności 1 stanowiskowa, sieciowa
KM Kartoteka Magazynowa 1 stanowiskowa, sieciowa
WODA System Rozlicznia Opłat za Wodę 1 stanowiskowa, sieciowa
REZ Rejestr Wydanych Zezwoleń i Decyzji 1 stanowiskowa, sieciowa
REMA Rejestr Mandatów i Upomnień 1 stanowiskowa, sieciowa
RMKM Rejestr Mienia Komunalnego 1 stanowiskowa, sieciowa
SEKRETARIAT System wspomagania prac sekretariatu 1 stanowiskowa, sieciowa
RZP Rejestr Zamówień Publicznych 1 stanowiskowa, sieciowa
RSW Rejestr Świadczeń Wojskowych 1 stanowiskowa, sieciowa
EP-KRS Ewidencja podmiatów gospodarczych zarejestrowanych w KRS 1 stanowiskowa, sieciowa
FAKTURA Rejestr faktur VAT 1 stanowiskowa, sieciowa
WUG Rejestr opłat za wieczyste użytkowanie 1 stanowiskowa, sieciowa
ZARA System Obsługi Biura Zarządu i Rady 1 stanowiskowa, sieciowa